Troy Akademi Blog

Varlığın İdrak Skalasına Göre Jüpiter Etkisi

06 Eylül 2021


Jüpiter, belirli bir biçimden bağımsız olarak yaşamın sonsuzluğudur. Jüpiter, olayların nasıl ve nerede devam ettiği ya da gerçekleştiği yerdir. Jüpiter, sonsuz bir geçit turu, gölgeleri engelleyen lamba veya ışıktır. Ve her şeyden önemlisi Satürn'ün ANAHTARIDIR veya Satürn’ün tam tersidir. Satürn'ün tanınması, farkına varılması ve kullanılmasıdır: Jüpiter, yaşamda gitmemiz gereken yoldur, gitme yolumuzdur, geçmemiz gereken şeyin yaşamdan geçeceğimiz yol olduğunun kabul edilmesidir. Jüpiter, zaman içinde başarı veya ardıllıktır.

Jüpiter'in çağrılması ya da uyanışı her birimiz için büyük bir meseledir. Bu, Satürn'ün 30 yıllık uykusundan ilk olarak nasıl uyandığımızdır, kendimize bakmayı öğreniriz ve yaşamda kendi yolumuzu bulmaya başlarız. Birçoğumuzun, Satürn'ün retrosundan çok önce aktif bir Jüpiter'i olacaktır, çünkü Jüpiter'in dönüş yapması yaklaşık 12 yıl sürer, bu yüzden 24 yaşına gelindiğinde, her birimize Jüpiter'in bizim için nasıl çalıştığı, Satürn’ün engellerini nasıl aşabileceğimiz iki kez gösterilmiş olur. Bu iki tam Jüpiter döngüsünden, bizim için işe yarayacak, Satürn'ümüzü kontrol altında tutacak bir meslek ya da kariyer çıkarmış olmalıyız ya da en azından bunu başarma yolunda olmalıyız. Bu uyanış deneyiminin, yani Jüpiter çakrasının açılışının, ne zaman olduğuna bakılmaksızın, yaşam yolunun veya kariyerin bulunması her insan için büyük bir başlangıçtır, çünkü o zaman biz ilk kez Satürn'e üstünlük kurarız veya ötesine geçeriz. Jüpiter döngüsünün iki kere tekrarlanması sayesinde, yani natal haritadaki Jüpiter'in çağrılmasıyla, Satürn'ün üstesinden geliriz ve zamanın rahminden uyanmaya başlarız. O noktaya kadar, Satürn'ün rahmindeki zamanın uykusuna sarılmış durumdayızdır ve "biçimlendirici yıllarımız" olarak adlandırılabilecek bir süreçten geçmişizdir.

Jüpiter çakramız açıldığında hala zamanın içindeyizdir (veya altındayızdır), ancak yavaş yavaş uyanık doğmaya başlarız, ancak yine de zaman içinde ve bu noktadan itibaren elimizde zamanın çözülüşünün anahtarını tutmaktayızdır. Bu dünyada nasıl başarılı olacağımızı bulmuşuzdur. Jüpiter'in bu “inanca uyanışı”, bir bebeğin başının taçlandırılması (doğum sırasında), doğumda başın ilk defa görülmesi ve hayattan alınan o ilk nefes gibidir. Bu bir vaftize de benzer, ancak vaftiz edilirkenki gibi bir suya daldırma değil, Ruhun sularında ilk kez bir ortaya çıkış ve bunun sonucunda ortaya çıkan bilgi ve zamanın üstesinden gelebileceğimiz sürekli büyüyen bir inançtır: Bu, elimizde tuttuğumuz mesaj veya 'Söz'dür. İnanç nedir? Bu durumda inanç, Satürn'ün ötesindeki ışığı gördüğümüzde, Satürn'ün üstesinden gelebileceğimiz anlamına gelir, bu deneyimi asla unutamayız. İçimizdeki uyanış gerçekleştiği için asla o uykuya geri dönmek istemeyiz. Sadece şimdi gördüğümüzden daha fazlası için dayanacağız ve çabalayacağız.