Troy Akademi Blog

Varoluşun Dayanılmaz Sınanışı Satürn

08 Ocak 2021


"Satürn veya zaman altındaki psikolojik deneyim, yalnızca yaşamımız için toplam korkuyu tanımaktır. Dış dünya surat asar, uğursuz görünür ve her caddenin geçişinde felaket ve kazalarıyla bizi tehdit eder. Biz zamanın telaşına sarılmış, saatin kalplerinde yırtılırız. Her bir şey, her sinirli ve sert insan, sadece hayatımızı ertelememize, gerçek yaşamı ertelememize hizmet eder ve bizi hızla geleceğe gönderir... bir gün, bir yerlerde, kendimiz olma şansını bulma, yaşayacak zamana ve mekana sahip olma umudunu korumamızı sağlar. Bu korku halinde yaşarken, bugün yapmayı çok zor bulduğumuz şeyleri yarına kadar sonsuza dek erteleriz. " Eğer hiç işsiz kaldıysanız veya geçinemediyseniz, Satürn'ün mührü altında yaşamanın ne olduğuna dair bir fikir edindiniz demektir. Bu, sabah 3'te uyanmak ve bu faturayı nasıl ödeyeceğinizi merak etmektir. Panik ve korku ile doludur. 

Satürn deneyimi Hegel'in “Zihnin Fenomenolojisi'nde” tanımladığı “Güzel Ruh” a çok benzer: Bu ruh kendini dışsallaştırma gücünden yoksundur… kendini gerçekleştirme ve varoluşa katlanma gücü. Ve kalbinin saflığını korumak için, gerçeklikten kaçar ve son soyutlama noktasına ayrılmış bir benlikten feragat etmek için iradeli bir iktidarsızlık durumunda kararlı bir şekilde sebat eder ... Başka bir deyişle: düşüncesini varlığa dönüştürmekte ve kendisini düşünce ile varlık arasındaki mutlak ayrıma adamaktadır. "

  Satürn'ün etkisi altındaki yaşam sonsuz bir taklit ve provadır, can sıkıntısıyla dolu uzun, uzun bir bekleyiştir. Onu tanımlama şeklimiz çok şey sorar ve tüm konuşmalarımızın, kendi boşluğumuzun hala başlamadığımızı bize bildirmek için kendimize geri döndüğünü duyarız, biz zamanın ve Şeytan'ın (Satürn) avıyız.

 

Çoğunuz Satürn'ün astrolojik doğasına zaten aşinasınız, ama hadi tekrar gözden geçirelim: Satürn veya Kronos zamanı, formu ve fiziksel olanı tüm yönleriyle yönetir. Satürn sınırlamadır ve dolayısıyla en büyük sınırlayıcıdır. Satürn'ün (Şeytan da denir) maddi dünyanın prensi olduğu söylenir. Satürn, hayatın sularının içinden geçtiği (Jüpiter = rota) yuvarlanma yolunun ya da savak yolunun hissettirilmesini sağlayan darlığın ta kendisidir. 

Jüpiter, kanın içinden geçtiği yoldur, "gittiğimiz yol"dur, ancak Satürn, basıncın belirli bir şeye, gerçek "duyguya" doğru inşa edilmesini sağlayan direnç, arterlerin rota duvarlarıdır.

Şekillendirici Satürn

Satürn, belirli bir kalıp parçası üretmek için ayarlanmış bir ağaç şekillendirici gibidir. Bu şekillendiriciye sunulan herhangi bir ahşabın geçmekten başka alternatifi yoktur ve sadece sınırlar tarafından belirlenen istenen veya olası şekle uyduğunda geçebilir. Diğer tüm ahşaplar tıraşlanır. Bu benzetmede Satürn o sınırlayıcıdır ve biz de odunu temsil ederiz. Sonsuzluk ya da gerçek sınırları belirler ve Satürn biçimin şekillendiricisi ya da testidir. "Düzgünleşmek" veya "sıraya girmek" veya "uyumdan" söz ettiğimizde, zaten var olan kontrolün içine girmekten bahsediyoruz. Bu anlamda Satürn, gelecek şeylerin şeklini belirlemeye yardımcı olur. Birlikte çalışan bu Satürn yasalarının tümü “biçim”dir.

 

Modern astrolojinin çoğu sadece Satürn, Şeytan veya zamanın ölçülmesiyle sunulur. Şeytan veya Satürn, gezegenlerden yalnızca biridir ama Hıristiyan inancının açıkça belirttiği gibi: Şeytan, zamanın ve maddi dünyanın prensidir. Farkındalığın (ruhsal farkındalığın) sonsuzluk ve sonsuz yaşam (hepimizin paylaştığı daha büyük yaşamı) aydınlanma deneyiminde zamanın (veya Satürn'ün) aşılması olarak tanımlandığını net bir şekilde ifade etmeliyiz. Ancak Satürn gezegeni sadece fiziksel formumuzu ve zamanın kanunlarını yönetir. Bahsedildiği gibi talihsiz bir durumdur ki, modern astrolojinin çoğu öylesine materyalisttir ki, tüm gezegenler yalnızca zaman prizması ve fiziksel, yani materyalist veya Satürn görünümleriyle görülebilir. Gezegenlerin ezoterik veya mistik geleneğinde, yalnızca Satürn gezegeni fiziksel bir açıdan değerlendirilmiştir. Diğer tüm gezegenlerin her birinin kendi düzlemleri ve küreleri vardır ve bunlar fiziksel (Satürn) ile karşılıklı bağımlı olsalar da fizikselden ayrıdırlar. Biraz önce bahsettiğim materyalizmin egemenliği olmaksızın, bir tür ilahi astroloji olmadan, en azından monadın, Güneşin ve güneş sisteminin nasıl olabileceğini tarif etmek için burada zaman ayırmalıyız ve bunu yaparken de İncil’den tabirler ve tanımlar kullanmakta da bir sakınca görmüyorum çünkü oradaki kullanımlar da burada bahsedeceğimiz gerçekliğe uymaktadır. Materyalizme dayandırılmamış astroloji de şu şekilde olurdu:

Materyalizme Dayandırılmamış Astroloji: Bir bütün veya tek bir varlık olarak güneş sistemi sonsuz bir Hayat Ağacı’dır ve Saturn veya zaman tüm bu süreç içerisinde sadece bir bölüm veya sadece bir gezegendir fakat Saturn’le başa çıkabilmenin Tanrı’yı tanıyabilmek için çok önemli olduğu söylenir (kutsal kitaplarda). Saturn ya da zaman hep gerçek farkındalığın ve sonsuzluğa girişin yani zamanın ötesine geçişin ilk anahtarı olmuştur. Saturn veya zaman üzerine çalışmaya başlamadan önce sizi materyalizme dayanmayan astroloji veya diğer adıyla Semavi Astroloji hakkında kısaca bilgilendirmeliyim. 

Semavi Astroloji zamanın ötesinde veya zamandan özgürleşmiş astrolojidir, Semavi Astroloji’de zaman sadece parçalardan biridir.

Güneş sistemimizin Hayat Ağacı adeta sayısız dalı olan kocaman bir boynuz gibi sınırsız hayat bahşeden sonsuz bir hayat ağacıdır. Bu bahşedilen hayat hep taze ve hep mevcuttur, ve bu mevcudiyet hep devam eder ve bu sonsuz hayattır. Güneş sisteminin bahşettiği bu yaşam asla ölemez veya sonlanamaz, hep yaşadığı gibi yeni ve taze olarak yaşar ve yaşamaya devam edecektir. Bu sonsuz yaşam hep beklememiz gerekendir ve hep sahip olduğumuzdur.

Astroloji, bu Hayat Ağacının bir tanımıdır. Hıristiyan Vahiy Kitabı bu kavramı çok açık bir şekilde ifade etmektedir. Vahiy (22: 1)’de: "Melek bana Tanrı'nın Tahtı'ndan ve Hazreti İsa’dan yükselen ve şehrin ortasından kristal berraklığında akan Yaşam Nehrini gösterdi. Nehrin her iki yanında da BİR YILDA 12 MEYVE, HER AY 1 ADET MEYVE BULUNAN ve yaprakları kâfirlere şifa olan Hayat Ağaçları vardı ... "

Ve dahası: "Ne mutlu cüppelerini temizlemiş olanlara, Hayat Ağacı'ndan beslenmeye hakları olsun ve kapılardan şehre gelsinler." Bu Hayat Ağacı’nın şimdi farkına varmazsak, çünkü yazıldığı üzere: Cüppelerimizi temizlemedik. Yaratılış'ta (3:24) "İnsanı sürgüne gönderdi ve Cennet Bahçesi'nin önüne Melekleri ve Yanan Kılıcın Alevini koydu, Hayat Ağacı’na Giden Yolu korumak için tüm yolları çevirdi. "

Güneş bu sonsuz yaşamın sembolüdür ve diğer her şeyin etrafında döndüğü merkez veya tahttır. Güneş ve Ay, astrolojik olarak "Işıklar" olarak adlandırılırlar ve bunun iyi bir nedeni vardır. Güneş, Hayat Ağacına giden yolu korumak (engellememek) için tüm yolları çeviren "Yanan Kılıcın Alevi" dir. Güneş, "Tüm Yaradılışın Efendisi" nin yaşayan işaretidir. Ve aynı Güneş, sessizlik dediğimiz doğa yaşamının sağır edici patlamasıdır. Bu sonsuz yaratılış patlaması, Güneşimizin durmadan ışık yayması ve üretmesidir. Bu ışıltı, gece gündüz zihnimizde durmadan esen Yaratılışın Efendisinin trompetidir.

 

 

Saturn ve burçlarda etkisi.

Saturn iki büyük kronos ( zaman yöneticisi ) dan sert öğreticidir. Etkisini yaşam boyu geniş zaman aralıklarında hissettirir. Doğum haritalarında yerleştiği iklim ( burç ) ve ev sizin SINAV ve deneyiminizin ana başlığını gösterir. 

Basit ve yüzeysel anlamda ;

Saturn Koç .. Kişiliğinizi dünyaya aktarımınızda, kendinizi topluma ifade edişinizde, BEN duygusunu geliştirmenizde kısıtlamalar yaşatır. Paspas yapar. Kafa travması, beyin ile ilgili sorunlar. Ay koçta ise çocuklukta kafa travması, başdan alınan sert darbe bankodur.

Saturn Boğa..Yokluk, kıtlık duygusu verir. Fakir kalma, parasız kalma dürtüsü üzerinden, cimriliğe kadar götürebilecek dürtüler verir. Para kazanmada zorluklar ve endişe yaratır. Ağır açılar varsa metaryalistliğe götürür. Boyun ve boyuna bağlı hastalıklar. Fıtık, troit.

Saturn İkizler..Kardeşler arasında geçimsizlik ve sorunlar yaratır. Genelde 8 nci ev konularından biri olan miras hususunda sorunlar olarak kendisini belirgin gösterir. Yakın çevre ile iletişimde, kısa yolculuklar da sınar. Lastik patlatır, su kaynattırır. İşitme, konuşma organlarında arıza verir.

Saturn Yengeç...Anne baba ile ilgili sorunlar, bir şehirde köklenememe, ordan oraya taşınma, ev sahibi olmada zorluk yaşatır. Karmik olarak soy karmasında bozukluğu ifade eder ve çok derin analiz gerektirir. Tansiyon ve kanser vakaları sıklıkla görünür.

Saturn Aslan...Çocuk sahibi olmada zorluk yaşatır. İlgili konumda lilith yerleşkesi varsa, düşük bol olur, rahim tohum tutmaz. Olsa dahi çocuk ile sınar. Aşklarda problem yaşatır, 6 aydan uzun ilişki vermez. İlişkilerde ezik psikolojisi yaşatır. Sanat ve eğlenceden tat alamamaya yol açar. Kalp ve dolaşım sisteminde sorun yaratır.

Saturn Başak..Sık kronik hastalık yaşatır. İş konusunda istikrar vermez, işden ayrıldıktan sonra uzun süre işsiz bırakır. Yönetici pozisyonunda olanlarda sert, geçimsiz, huysuz, disiplinli davranış sergilettirir. Ast ve üst lerle tartışma ve geçimsizlik çıkartır. Çok çalışdırtır, az rahat eder. Ev hayvanlarını sevmemeye yol açar. Kedi , köpek vs karşı itici duygu besletir. Ruhsal daralma, afakan basmaya yol açar. Hemoroid ve bağırsak problemleri sık yaşatır.

Saturn Terazi...Kendinden yaşça büyük eş verir, boşatır, evlilik sorunlar ve geçimsizlik yüzünden sona erer. Ortaklıklarda sorun ve problem yaşatır. Biz olma duygusunu sabote eder bencilliğe götürür. Bilinen sevimsiz kişiliklerden ortaklık ya da evlilik zarar görür. Böbrek ve böbreğe bağlı sistemde maraz çıkarır.

Saturn Akrep..Hukuk konularında haklı olsanız dahi zor hakkınızı aldırtır. Bol cezai müeyyide yaşatır. Cinsel soğukluk verir. Sert açı almıyorsa ve ankaa gibi sabit yıldızlarla kavuşumu varsa uzun ama yalnız ömür verir. Polisiye olaylar yaşatır. Dönüş diye kafa kırar. Çok serttir. Psişik konularda mantıksal davrandırır. Öte dünyayı anlamada zorluk çektirir. Ölüm korkusu verir. Kefil kefalet konularında kredi konularında ayan beyan dara sokar. İstemede sorun yaratır. Borçlar yüzünden başı derde girer. Borçsuz ömrü olmaz. Miras vermez, varsada paylaşımında sertlikler ve sorunlar yaşatır. Üreme organlarında hastalıklar çıkarır. Rahim, prostat vs.

Satürn Yay...İçinde olunan inanç sistemini, inancı sorgulattırır. Benimsemede zorluklar çıkartır. Ona mı inansam buna mı inansam çıldırtır, boşlukta bırakır. Üniversite okutmaz okutsa da çok uğraştırır, yarıda bıraktırır. Yabancı dil öğrenmede yeteneksizlik verir. Haritada merkür incelenmelidir. Uzun seyahatlerde uçağı kaçırtır, pasaport kaybettirir, valiz hiç olur, gittiğiniz yerde gittiğinize pişman ettirir. İnanmakta zorluklar yaşatır. Diyabet, apandist, mide sorunu yaşatır.

Saturn Oğlak..Kariyer konusunda güç verir, politik ruh ve hal sergiler. Soğuk mizaç verir. Sevimsiz yönetici yapar, astların düşmanlığını kazanır. Ayağı kaydığında millet parti yapar. Geçimsiz kaynana kayınpeder verir. Ast ve üstlerle ego savaşlarına sokar. Tartıştırır. Ay oğlakta ise mussolini, hitler gibi davranır.İskelet sisteminde ve diş yapısında bozukluk yaşatır.

Saturn Kova..Topluma uyumda sorun çıkarır, kalabalıkta rahat ettirmez, arkadaş çevresinden kazık yedirtir, iyi mevkilerde güçlü insanları tanıştırır. Asosyal yapar. Merkür pert ise şayet Teknoloji özürlülüğü verir. Tv kanalı çekmiyorsa kafasına vurur düzelsin diye. Hormonel buzukluk verir.

Saturn Balık..Ruhsal girdap verir, kurban modunda yaşatır, iç sıkıntı yaşatır. Resmen kendi yakasından tutar kendini silkeler. Ay akrepte ise Kişi kendini beğenmez. Kuruntu ve vesvese afakidir. Her an yaşamı altüst olacak diye ödü kopar. Yersiz korku verir. Yalnızlığa çektirir. Melankolinin dibini yaşatır. Huzur evinde müzmin bir sonla hayata veda etmesi olasıdır. Ayaklarda problem yaşatır.

Elbette bunlar çok yüzeysel ip uçlarıdır. Daha alt anlamları ciddi bilgiler verir. Çözümlenmesi analiz sonucunda kendini gösterir. Karma bağlantısında daha derin ve inanılmaz ip uçları verir. Retro ve S bir saturn çok iyi incelenmeli bir karma astrolog tarafından analiz edilmelidir.